HAŞERE KONTROL HiZMETLERİ

Haşere kontrol endüstrisinde, teknik uzmanımız, eğitimli ve deneyimli servis teknisyenlerimiz, son teknoloji ekipmanlarımız ve her türlü işletmeler için oluşturmuş olduğumuz entegre haşere kontrol programları ile etkin, ekonomik, çevreye daha az zararlı ve uzun vadeli sonuçlar elde edilecek bir haşere kontrolü sağlamaktayız.

Uygulamalarımızda T.C. Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile tarafından kentsel haşere kontrolünde kullanımına izin verilen, kesin etkili, normal kullanımda akut tehlike oluşturmayan insektisit ve rodensitisitler kullanılır.

BioCon Haşere Kontrol Hizmetleri gerek uygulayıcı gerekse uygulama yapılan yerde bulunanların güvenliğini göz önünde bulundurarak, incektisit ve rodentisit kullanım kılavuzlarındaki yazılı şartlara, yasa ve yönetmeliklerine kesinlikle bağlı kalır.

Haşerenin biyolojisi, yaşayışı ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı haşere kontrol yöntemlerimizde kullandığımız tüm pestisit ve ekipmanlar ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA)tarafından da onaylanmıştır.

HAŞERE KONTROLÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ:

Hizmetlerimiz hamam böceği, karınca, tahtakurusu, kumaş haşereleri, ve ara sıra istila edenler (akrep, örümcek, kırkayak, çıyan, kulağakaçan, Yer kınkanatlıları, tespih ve top böceği vs.) gibi yürüyen haşerelerin kontrolünü kapsar. Haşere kontrol uzmanımız olarak BioCon, hizmet kapsamı dışında kalan herhangi bir böcek sorununda, öneri ve tavsiyelerde bulunur.

* Haşere Kontrolü

* Kemirgen Kontrolü

* Ambar Zararlıları Kontrolü

* Sinek Kontrolü

* Odun Zararlıları Kontrolü

* Müşteri Eğitimi

Amerikan Hamambocegi 300x300 1, İstanbul Böcek İlaçlama / İstanbul Dezenfeksiyon Firması

Amerikan Hamamböceği

4 – 4,5 cm boyunda, kırmızımsı, kahverengi, kazan daireleri gibi nemli ve sıcak yerlerde yaşamayı seven bir türdür.
 

Şark Hamamböceği

Sark Hamam Bocegi 300x228, İstanbul Böcek İlaçlama / İstanbul Dezenfeksiyon Firması

Karafatma olarak to adlandırılır, 2,5 cm boyunda, koyu kahverengi-siyah tonlarında olabilen, erkekleri kanatlı, dişileri kanatsız olan bu hamamböceği, bodrum katlan, kanalizasyon sistemleri gibi nemli ve serin yerlerde yaşamayı sever.

Alman Hamamböceği

Alman Hamam Bocegi 300x300, İstanbul Böcek İlaçlama / İstanbul Dezenfeksiyon Firması

Çok fazla üredikleri ve gelişimlerini uygun sıcaklık nem ve yiyecek mevcudiyetinde 45 gün gibi kısa bir sürede tamamladıklarından binalarda en yaygın olarak bulunan hamamböceği türüdür. 1.5 cm. boyunda, sarımsı kahverengidir. Sıcak ve nemli yerlerde özellikle yarık ve çatlaklarda yasamayı sever. Işığı sevmediği için gece gibi ışık olmayan zamanlarda yiyecek ve su aramak için ortalığa çıkar. Erkek 90-140 dişi 140 280 gün yaşar.

Neden Hamamböcekleri ile Mücadele Ediyoruz?

Hamamböcekleri ile mücadelenin birinci sebebi, bu böceklerin, aralarında besin zehirlenmesi, ishal, gastro-enterit, zatürre, tifo, paradifo, cüzzam, bronşit, romatizma, deri enfeksiyonlan, kellik, çocuk felci, gibi hastalıkların da bulunduğu 47 farklı hastalık etmenini taşımalarıdır. Ayrıca, bu hayvanların gelişimi sırasında döktükleri derinin toza karışmasi, özellikle astımlı kişilerde alerjik reaksiyon oluşturur.

BÖCEK VE KEMİRGENLERİN AKTİF OLDUĞU AYLAR

Böcekler/Aylar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Amerikan Hamamböceği
++++++++++++
Alman Hamamböceği
++++++++++++
Şark Hamamböceği
++++++++++++
Ev Karıncası
 ++++++++++ 
Gümüşçün
  ++++++++  
Örümcekler
  +++++++   
Marangoz Karıncası
  ++++++    
Pireler
    ++++    
Kulağakaçan
    ++++    
Kırkayak
     +++++  
Fare
++      ++++
Sıçan
+++      +++
Kene
   +++++++ 
PİRE

Genellikle kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarda bulunur. Sıcak aylarda insanlarda da beslenmeyi tercih eder. Sadece kan ile beslenir. 14-90 gün arasında ergin hale gelirler. Dişileri günde 25 yumurta yumurtlayabilir ve Yaşamları boyunca 800 yumurta bırakabilirler. Ergin bir pire hiç beslenmeksizin 1-2 ay hayatta kalabilir. Yaklaşık 12 cm. dikey, 25 cm yatay sıçrayabilirler. Kan ile bulaşan pek çok hastalığı taşırlar.

EV KARINCASI

Ev ve işyerleri gibi mekanlarda. Duvar çatlakları ya da tahta aralıklarında yuva kurarlar. Gece veya Gündüz hareket halinde olabilirler. Genellikle tatlı yiyecekleri tercih ederler. Her dişi yuvaya günde 1 yumurta bırakır. Gençlerin olgunluğa erişme süresi 24 gündür. İşçi ve kraliçeler birkaç yıl yaşayabilir. Çok geniş koloniler oluşturabilirler.

KARA SİNEK

Ev ve işyeri gibi kapalı mekanlarda yaşarlar. Yumurtalarını serin ve nemi bölgelere bırakılar. Dişi bir kara sinek yaşamı boyunca 500 yumurta yumurtlar. Yumurtalar 10-24 saat içerisinde çatlar ve yavru dışarı çıkar. Kara sinekler doğdukları alanın yaklaşık 30 km çapındaki çevresinde yaşamını sürdürürler. Ancak genellikle 3-4 km’ lik alanı kullanırlar. Beslenme çeşitliliğine sahip olmaları ile birlikte şeker içeren sıvılar ve bozulmuş gıdaları tercih ederler.

KENE

4 çift bacakları vardır.

Tek bir vücut kısmı olan ve başları ile antenleri bulunmayan canlılardır.

Isırması sonucunda deri yaraları bakteriyel enfeksiyonlara ve miyazlara, kilo kaybı ciddi vakalarda ölümlere neden olabilir.

KULAĞAKAÇAN

Isırmaları dışında varlıkları ile de rahatsız edici olan kulağakaçanlar, çok fazla sayıya ulaştıklarında ve ani iklim değişikliklerinde binaya girerler.

CIRCIR BÖCEĞİ

Gece gören ve ışıklar etrafından binalara cezbedilen bu böcek türü kağıtlara ve özelikle yiyecek ve ter kokusu sinmiş naylon, ipek ve yünlü kumaşlara zarar verir.

TAHTAKURUSU

Hastalık taşıma ihtimalleri yanında, tahtakuruları ısırmalarıile de insanları rahatsız eder.

AKREP

1,6 mm. ‘ lik bir delikten dahi geçebilen türleri bulunan akrepler, hassas kişiler için öldürücü olabilecek zehirlere sahiptirler.

KIRKAYAK

Ani iklim değişikliklerinde ve sonbaharda binalara giren kırkayaklar, salgıları ile insanlarda dermatitiere neden olabilir.

FARE VE SIÇANLARIN TÜR ÖZELLİKLERİ

 

Norveç Sıçanı

Çatı Sıçanı

Ev Faresi

Ağırlık
300-600 gr150-300 gr12-30 gr
Baş ve Vücut
Burun küt ve kalın yapıda, vücut 8.25 boyunda.Burun silindirik ve kesik yapıda, vücut 18-25 cm boyunda.Burun silindirik ve Kesik yapıda.
Kuyruk
Kuyruk Vücuttan kısa ve 16-21 cm boyunda.Kuyruk vücuttan uzun ve 19-25 cm boyunda.Kuyruk vücutla eşit veya daha az
Kılları
Sırt kahverengimsi-gri, karın gri renkidir.Sırt kahverengimsi-gri, karın beyazımsı-gri ve siyah renklidir.Sırt kahverengimsi-gri.
Yaşam Ortamları
Oyuklarda, çöplüklerde, kanalizasyonlarda, iç ve dış alanlarda yaşarlar.İyi tırmanıcı yapıda olup, sıklıkla yer üstünde, yer altında ve ağaçlarda yaşarlar.

Tırmanıcı yapıda olup, kovuklarda ve duvar içlerinde yaşarlar.

Çatı Sıçanı

Cati Sacani 300x158, İstanbul Böcek İlaçlama / İstanbul Dezenfeksiyon Firması

Gemi faresi olarak da bilinir. 16-20 cm. boyunda, 150-250 gr. ağırlığındadır. Gri-siyah arasında değişen renklerde olabilmektedir. İnce gövdesi, büyük kulak ve gözleri, sivri burnu ve vücudundan uzun kuyruğu vardır. Tırmanmayı sever, binalarda çatı, kiriş boru gibi yüksek yerlerde bulunur. Sebze ve meyve yer. Yılda 4-7 kere doğurur, her doğumda 4-8 yavru dünyaya getirir.Yavrular 2-3 ayda cinsel olgunluğa erişip, üremeye başlarlar.

Norveç Sıçanı

Norvec Sicani 300x230, İstanbul Böcek İlaçlama / İstanbul Dezenfeksiyon Firması

Lağım sıçanı olarak da isimlendirilen bu kemirgen, kanalizasyon sistemlerinde ve toprakta açtığı oyuklar içinde yaşar. Et ve tahıl ürünlerini çok sever, ikisi bir arada olunca eti tercih eder. 18-25 cm. boyunda, 300-600 g. ağırlığında olabilen bu türün küçük kulak ve gözleri, küt bir burun ve iri bir vücudu vardır.

Ev Faresi

Ev Faresi 300x200, İstanbul Böcek İlaçlama / İstanbul Dezenfeksiyon Firması

Çok hızlı ürediklerinden 0.5 cm. genişliğindeki çok küçük yerlerden geçebildiğinden, binalarda en sık rastlanan kemirgen türüdür. 6.9 cm. boyunda, 12-30 g. ağırlığındadır, gri renkli, büyük kulaklar ve küçük gözleri vardır. Tahılı severler. Duvar gibi düz yerlerde rahatlıkla tırmanabilirler. 1-1.5 aylıkken doğurmaya başlarlar. Yılda 8 kere doğururlar ve her seferinde 4-7 yavru yaparlar.

Kemirgen Kontrolünün Önemi:

Fare ve sıçanlar taşıdıkları 36 farklı hastalık etmeni ile insanların sağlığını tehdit eden bir başka vektör grubudur. Bu hayvanların, sürekli uzan dişleri kısalmak ve yiyecek maddesine ulaşmak için önüne gelen herşeyi kemirmeleri ve bunun sonucu olarak yarattıkları ekonomik zararlar da, mücadelelerini gerekli kılan nedenlerden biridir. Fare ve sıçanların taşıdıkları hastalıklar arasında besin zehirlenmesi, tifus, kuduz, beyin iltihabi, menenjit, bağırsak parazitleri, toxoplozmoz gibi hastalıklar sayılabilir.